หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้ กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ
นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้ กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:05:15

นักศึกษาต้องการกู้ กยศ. เชิญทางนี้

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

 อ่านเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

สอบถามเพิ่มเติมที่ กองทุนกยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร 02_160-1354