หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมการบันทึก Mapping ข้อมูลรายการรับของหน่วยงานในระบบ Smart Student Service (SSS) แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมการบันทึก Mapping ข้อมูลรายการรับของหน่วยงานในระบบ Smart Student Service (SSS) แบบ Online ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-10-05 11:21:32

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ คุณธัญลดา เลี้ยงอยู่ และคุณวรรณรัตน์ ทองคันทา บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมการบันทึก Mapping ข้อมูลรายการรับของหน่วยงานในระบบ Smart Student Service (SSS)  แบบ Online ผ่าน Application Google Meet จัดโดย กองคลังร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7