หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-11 10:38:10