หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระยะนี้มีเด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้น สำหรับเด็กที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่มาก สามารถแยกกักตัวที่บ้าน
ระยะนี้มีเด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้น สำหรับเด็กที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่มาก สามารถแยกกักตัวที่บ้าน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 14:13:46

ระยะนี้มีเด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้น สำหรับเด็กที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่มาก สามารถแยกกักตัวที่บ้าน โดยพ่อแม่ หรือคนดูแลอาจต้องคอยสังเกตอาการเหล่านี้ของพวกเขาเป็นพิเศษ เพราะบางครั้งเด็กๆ อาจไม่สามารถอธิบายอาการผิดปกติของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจได้

#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด #HomeIsolation

ดาวน์โหลดคู่มือ การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) คลิก http://ssss.network/rnzwu