หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ส.สมเด็จเจ้าพระยา ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ส.สมเด็จเจ้าพระยา ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-22 14:46:11


วันที่ 6-21 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ส.สมเด็จเจ้าพระยา ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Cr. ห้องสมุดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Somdet e-Library

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7