หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพขอประชาสัมพันธ์บทความวิชาการเรื่อง Nurse and the smoke-free environmental management in community : พยาบาลกับการจัดการสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ในชุมชน ของ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพขอประชาสัมพันธ์บทความวิชาการเรื่อง Nurse and the smoke-free environmental management in community : พยาบาลกับการจัดการสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ในชุมชน ของ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 13:33:51

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพขอประชาสัมพันธ์บทความวิชาการเรื่อง Nurse and the smoke-free environmental management in community : พยาบาลกับการจัดการสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ในชุมชน ของ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารพยาบาล (Thai Journal of Nursing : TCI 1) ปีที่ 71 ฉบับที่ 1 (2022)

สามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่: 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN