หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ บัณฑิตคณะกรรมการนักศึกษา
พิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ บัณฑิตคณะกรรมการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-01 10:56:12


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ บัณฑิตคณะกรรมการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้แก่ นายจินตเดช จุลโลบลณ ในพิธีการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7