หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ติดตามโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ติดตามโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-16 15:42:15


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงาน และคุณสุทธิพงษ์ โตกาญจนา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คุณอัญชา แดงทองดี และคุณกานต์พิชชา แสนคำหมี เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยมี คุณเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้รับเหมาจากบริษัท พงษ์พิชญ์ชา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7