หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU Open House Online 2021
เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-19 19:49:48

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา SSRU Open House Online 2021” ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมีอาจารย์ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์ อาจารย์จักรกฤช ปิจดี และอาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ โดยการไลฟ์สดบนเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขณะนี้ รับสมัครรอบที่ 2 โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ในระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7