หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-17 11:31:24


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อนุญาตให้ อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง  อาจารย์พิมศิริ ชินคำ  อาจารย์สุรางค์ เชื้อวนิชากร  อาจารย์กฤษณา โชติชื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ ทังศุบุตร (โซนจรัลสนิทวงศ์ ก่อนถึงสะพานพระราม 7) โดยตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนบริเวณโรงเรียนวัดรวก

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7