หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-15 09:55:25


วันที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7