หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 และรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
การประชุมวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 และรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-16 15:38:32


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ข้อสอบรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 และรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7