หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้กับรองคณบดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้กับรองคณบดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-10 10:55:16


วันที่ 5 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้กับรองคณบดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมทองจักรี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7