หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งนักศึกษาและบุคลากรที่มีรถยนต์
แจ้งนักศึกษาและบุคลากรที่มีรถยนต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-15 13:54:48


แจ้งนักศึกษาและบุคลากรที่มีรถยนต์

ให้นำเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนารายการจดทะเบียนรถจำนวน 1 ฉบับ 

มาส่งที่ห้องสำนักงานหอพักนักศึกษา เพื่อนำไปแนบขอคีย์การ์ดทางเข้าจากการเคหะฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป