หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-11 11:43:45

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 มีผลกระทบกับนักศึกษาหลายท่าน 

ทางงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเกิดปัญหาในการเดินทางมาชำระส่วนต่างที่มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาดำเนินการเข้า Line Official Account stdl.ssru-new โดยการ Scan Qr Code และปฏิบัติตามคำแนะนำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ในขั้นตอนต่อไป