หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-15 13:56:34


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ด้วยวิธี RT-PCR (การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7