หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-17 14:41:46


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. ผู้ช่วยศาสาตรารย์วิภากร สอนสนาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (AstraZeneca เข็ม 2) และให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ณ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7