หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-01 09:33:04

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อวางแผนงานและประเมินความพร้อมการจัดทำวารสารการพยาบาลและสุขภาพ และขอรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ต่อไป.

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7