หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม 2564
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-10-14 15:08:55

เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม 2564

????????????

https://ssru-bamshop.com/?product_cat=%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยผู้มาติดต่อราชการ ผู้มารับบริการ และนักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือมีผลการตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นลบไม่เกิน 14 วัน