หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-01-13 15:38:11

วันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Cr.ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7