หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-12 11:31:32


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ ห้อง 3747 อาคาร 37 ชั้น 4

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7