หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-15 12:55:55


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลและมีความตั้งใจปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7