หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน:พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในขุมชน" ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน:พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในขุมชน" ปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-15 17:49:50


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน:พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็กในขุมชน" ปีงบประมาณ 2564 โดยการร่วมมือจากคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) และบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) จัดอบรมในหัวข้อ “ดูแลเด็กด้วยรักและใส่ใจ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส ร่วมกับ คุณศีลดา รังสิกรรพุม (ครูต้อ) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ และช่วงบ่ายอบรมในหัวข้อ “สิทธิเด็กน่ารู้” โดย คุณศีลดา รังสิกรรพุม (ครูต้อ) คุณลัดดา ทองแสงแก้ว (ครูเล็ก) และคุณณัฐธีนากร วัฒนา (ครูต้น) จากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ผ่าน Application ZOOM

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7