หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2565
ประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-29 10:29:57

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2565 (SCIENCE AVENUE 2022) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7