หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบนะครับ???????? นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียน ขอรับวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ ขอให้รีบดำเนินการ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้
แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบนะครับ???????? นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียน ขอรับวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ ขอให้รีบดำเนินการ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 13:58:00

แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบนะครับ????????

นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียน

ขอรับวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ ขอให้รีบดำเนินการ

ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้

ย้ำนะครับ 3 สิงหาคมนี้ครับ

ย้ำนะครับ 3 สิงหาคมนี้ครับ

แอดมินจะทำการปิดแบบฟอร์มแล้ว

ใครเคยลงไปแล้วไม่ต้องลงซ้ำนะครับ

ย้ำนะครับไม่ต้องลงซ้ำ

ย้ำนะครับไม่ต้องลงซ้ำ

สำหรับน้องๆ ที่ไม่เห็นประกาศนี้ หลังจากวันที่ 3 นักศึกษา

ต้องไปติดต่อเพจของคณะตนเองที่สังกัดอยู่ เพื่อลงทะเบียนครับ

--------------

******สำหรับนักศึกษาที่เคยลงไปแล้วแต่ไม่ได้ไปฉีด

ให้เปลี่ยน Email ที่ใช้ลงทะเบียนครับ

--------------

แบบฟอร์มการลงทะเบียนครับ

(ต้องทำการ login โดย SSRU Mail หรือ Gmail ก็ได้)

https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67

https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67

https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67

--------------

กำหนดการต่างๆ เพิ่มเติมแอดมินจะแจ้งให้ทราบทันที

ที่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงฯ ครับผม

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับน้องๆ