หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่าน Application Zoom meeting และ Facebook live
อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่าน Application Zoom meeting และ Facebook live

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-28 10:47:27


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่าน Application Zoom meeting และ Facebook live จัดโดยสภาการพยาบาล

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7