หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการปลอดภัยองค์กร COVID Free Setting
มาตรการปลอดภัยองค์กร COVID Free Setting

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 11:10:49

มาตรการปลอดภัยองค์กร COVID Free Setting แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  2.ด้านพนักงานปลอดภัย 3.ด้านผู้ใช้บริการปลอดภัยสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ประเมิน COVID Free Setting สามารถเข้าประเมินตนเองได้ที่ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/  หากประเมินผ่านแล้ว สามารถพิมพ์ใบรับรองเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน