หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-27 11:14:10

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet  โดยได้รับเกียรติจาก                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์  สิทธิปรีชาชาญ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์พัฒนาการออกข้อสอบรายวิชาทางการพยาบาลกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประเมินความรู้ความสามารถนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7