หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนทั่วไป
ผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-14 09:51:34


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนทั่วไป ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรค COVID-19 ซึ่งช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรค COVID-19 ได้ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7