หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 10:39:37


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ นายพุฒิภัทร เสมอจิตร นางสาววันวิสา มรรคทรัพย์  และนางสาวจิราพร ไพศาลพิสุทธิสิน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมเบญจศิลาดล (500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7