หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-04 11:49:53

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร เข้ามอบแจกันดอกไม้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7