หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-16 10:15:31


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานการประชุม  จัดโดย กองนโยบายและแผน ผ่าน Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7