หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-06 09:36:31

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายบริหารวิชาการ 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7