หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-05 10:53:41


วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ได้แก่ บริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้คำแนะนำการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ณ โดมเทศบาลตำบลบางนกแขวก (วัดโพธิ์งาม) ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7