หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2560-2562
ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2560-2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-01 11:04:33

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7