หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-14 10:48:42

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ออกคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 

ที่มา: คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (มกราคม 2564)