หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft skills โดยใช้ทักษะทางวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft skills โดยใช้ทักษะทางวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 14:45:51


วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565  นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft skills โดยใช้ทักษะทางวิศวกรสังคม ระดับผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 2 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรมโกลเดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

cr.องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7