หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-02 16:03:53


วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพ (English Camp) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่นและความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7