หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรมอนามัย ขอเชิญร่วมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
กรมอนามัย ขอเชิญร่วมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-25 10:21:27


กรมอนามัย ขอเชิญร่วมงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ฟันดี ชีวีมีสุข 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. 

ณ ลานจอดรถผู้บริหาร อาคาร 5 ชั้น 1 กรมอนามัย

กิจกรรมภายในงาน

 กิจกรรมฝึกตรวจฟันและรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

 กิจกรรมฝึกแปรงฟันคุณภาพ

การใช้นวัตกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมดูแลช่องปาก

 บูธนิทรรศการส่งเสริมทันตสุขภาพ

บูธนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเก็บแสตมป์แลก Gift Set ฟันดี

#ฟันดี #วันทันตสาธารณสุข 

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

#กรมอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย