หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-22 09:29:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

ดูประกาศที่ : Http://admission.ssru.ac.th/ 

เลือก > ประกาศผล 》 กรอกข้อมูล > กด 》ตกลงHttp://www.nurse.ssru.ac.th

Http://www.ssru.ac.th

Line Official:@nurse.ssru

Twitter:@nursessru

IG:Nurse_CNH_SSRU_Official

Email : nurse@ssru.ac.th

Tel:0 2160 1206, 0 2160 1370