หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 17 แหล่งข้อมูลการทำวิจัย & วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้ในการอ้างอิง
17 แหล่งข้อมูลการทำวิจัย & วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้ในการอ้างอิง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 14:16:23

17 แหล่งข้อมูลการทำวิจัย & วิทยานิพนธ์ 

ดาวน์โหลดฟรี เพื่อใช้ในการอ้างอิง

.

1. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://cuir.car.chula.ac.th

▪️▪️▪️▪️

2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://digital.library.tu.ac.th

▪️▪️▪️▪️

3. Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่  

https://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php

** VPN / บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกฟรี

▪️▪️▪️▪️

4. Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

ดาวน์โหลดงานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!!

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://library.cm.mahidol.ac.th/.../105-thailand-science...

▪️▪️▪️▪️

5. คลังวิทยานิพนธ์ มจร.

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

http://oldweb.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php

▪️▪️▪️▪️

6. ฐานข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ – มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

http://www.nbc.mcu.ac.th/?cat=11

▪️▪️▪️▪️

7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ & วิทยาเขตพะเยา

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

http://202.28.109.103:90/etheses

▪️▪️▪️▪️

8. Social Science Research Network

SSRN´s eLibrary provides 851,438 research papers from 432,157 researchers across 30 disciplines.

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://library.cm.mahidol.ac.th/.../77-social-science...

▪️▪️▪️▪️

9. CORE

รวบรวมบทความวิจัยทางวิชาการกว่า 192 ล้านเรื่อง สามารถค้นหาได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นคว้า ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ภาษา ปีที่เผยแพร่ หรือสำนักพิมพ์

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ core.ac.uk/

▪️▪️▪️▪️

10. PQDT OPEN

วิทยานิพนธ์จากทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท - เอก จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://library.cm.mahidol.ac.th/.../online.../63-pqdt-open

▪️▪️▪️▪️

11. BASE

เป็น academic search engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา

ทั่วโลก แบบ open access

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://www.base-search.net

▪️▪️▪️▪️

12. Google Scholar 

ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการอีกด้วย

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://scholar.google.com

▪️▪️▪️▪️

13. Project MUSE 

วารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก 

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://library.cm.mahidol.ac.th/.../onli.../84-project-muse

▪️▪️▪️▪️

14. ScienceDirect

Research starter ผู้เริ่มทำวิจัย จากสำนักพิมพ์ Elsevier 

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://library.cm.mahidol.ac.th/.../onl.../80-sciencedirect

▪️▪️▪️▪️

15. ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????

ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ Harvard University ให้บริการแบบ open-access สามารถค้นหาและดาวน์โหลดงานวิจัยได้ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็มสาขาต่างๆ เช่น Arts & Sciences | Medicine | Public Health | Business และ Law

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://dash.harvard.edu/community-list...

▪️▪️▪️▪️

16. Project Gutenberg

รวบรวมหนังสือสำหรับคนที่ทำวิจัยสายภาษาและวรรณกรรม มีให้ดาวน์โหลดฟรีๆ มากกว่า 6 หมื่นเล่ม 

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

gutenberg.org/ebooks/search/?

▪️▪️▪️▪️

17. Dissertations.se

ดาวน์โหลด e-Thesis ทั่วโลกฟรี สำหรับผู้วิจัย นักศึกษา บุคคลทั่วไป เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการอ้างอิง

???? ดาวน์โหลดได้เลยที่ 

https://www.dissertations.se

.

#ฐานข้อมูลงานวิจัย #วัยทำงาน #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #วิจัย #วิทยานิพนธ์ #บทความ #วารสารวิชาการ

————

©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน