หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านความมีจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
โครงการสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านความมีจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-19 20:20:26

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล จึงจัดโครงการสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านความมีจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพต่อไป
โครงการนี้จัดที่ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วัดป่าทรัพย์ทวีฯ เป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรม มีหลวงพ่อพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม เป็นเจ้าอาวาส โครงการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์จอน เป็นพระอาจารย์วิทยากร ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง
Cr. Facebook : DrPonpun Vorasiha

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7