หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ คุณณฐอร กีรติลาภิณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อประสานงานการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ คุณณฐอร กีรติลาภิณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อประสานงานการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-20 13:18:29

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าพบ คุณณฐอร กีรติลาภิณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  เพื่อประสานงานการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7