หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 2/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-10 13:36:43
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

Cr. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7