หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารในปี 2564
สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารในปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-17 11:12:56