หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-02 14:26:20


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับเกียรติจากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าทีม Leadership Preparedness Program I บรรยาย เรื่อง Leadership ให้กับพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 4 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคาร อปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7