หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดอบรมวิธีการสมัครและเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดอบรมวิธีการสมัครและเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-02-14 15:02:28

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดอบรมวิธีการสมัครและเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (google meet)

Cr. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7