หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการภารกิจ พิชิตมะเร็งเต้านม ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการภารกิจ พิชิตมะเร็งเต้านม ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 13:39:42
วันที่ 20 มกราคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการภารกิจ พิชิตมะเร็งเต้านม ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรูปลูกปัญญา  ณ ห้องประชุมทองจักรี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7