หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕
กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 12:09:35

หยุดยาวนี้ มีกิจกรรมดีๆ มาให้เก็บหน่วยกิจกรรมจ้าาาา

กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบนิทรรศการ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยร่วมตอบคำถามเก็บหน่วยกิจกรรม เพียงตอบคำถาม ถูก ๗ ใน ๑๐ ข้อ รับไปเลย จำนวน ๓ หน่วยกิจกรรม

***(สำหรับนักศึกษารหัส ๖๒ - ๖๔)

*** นิทรรศการจะถูกเผยแพร่ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป