หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566
ประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-02 14:49:48
วันที่ 26 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมทองจักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7